Bc. Adam Liška

Diplomová práce

Fenomén smrti jako atraktivita cestovního ruchu: temný turismus v Polsku

The Phenomenon of Death as Tourist Attraction: Dark Tourism in Poland
Anotace:
Tato magisterská práce se zaměřuje na fenomén smrti v kontextu relativně nového segmentu cestovního ruchu – tzv. temného turismu (dark tourism). V teoretické části pojednává o tematice smrti v různých druzích umění (výtvarné umění a literatura) zejména s přihlédnutím k polskému kulturnímu areálu. Dále práce představuje specifika, klasifikaci a typologii hlavních atraktivit temného turismu. V empirické …více
Abstract:
This master's thesis focuses on the phenomenon of death in the context of a relatively new segment of tourism – dark tourism. The theoretical part deals with the topic of death in various types of art (fine arts and literature), especially with regard to the Polish cultural area. Furthermore, the work presents the specifics, classification and typology of major attractions. The empirical part presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Malgorzata Balcerzak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk a literatura