Bc. Petr Jurča

Master's thesis

Cena ropy ve vztahu k hospodaření USA a Číny a k vybraným komoditám

The Oil Price in Relation to GDP of USA and China and Selected Commodities
Abstract:
Téma diplomové práce, které jsem si osobně zvolil, je zaměřeno na popsání a měření vztahu mezi cenou ropy a hospodařením dvou největších spotřebitelů této komodity, jejich měn a vybraných komodit. Celé téma je rozděleno do šesti kapitol, které na sebe navazují tak, aby jejich sled postupně řešil dílčí části problému. Celý výzkum začíná velkým pohledem na celkový trh s komoditou, kde jsou jasně vymezena …more
Abstract:
Thesis, which I have personally chosen aims to describe and measure the relationship between oil prices and the economy of the two largest consumers of commodities, their currencies and selected commodities. The whole topic is divided into six chapters which follow each other so that their sequence is gradually solved the partial problem. All research starts with a great view of the overall market …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 10. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.
  • Reader: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic