Bc. Petr Jurča

Diplomová práce

Cena ropy ve vztahu k hospodaření USA a Číny a k vybraným komoditám

The Oil Price in Relation to GDP of USA and China and Selected Commodities
Anotace:
Téma diplomové práce, které jsem si osobně zvolil, je zaměřeno na popsání a měření vztahu mezi cenou ropy a hospodařením dvou největších spotřebitelů této komodity, jejich měn a vybraných komodit. Celé téma je rozděleno do šesti kapitol, které na sebe navazují tak, aby jejich sled postupně řešil dílčí části problému. Celý výzkum začíná velkým pohledem na celkový trh s komoditou, kde jsou jasně vymezena …více
Abstract:
Thesis, which I have personally chosen aims to describe and measure the relationship between oil prices and the economy of the two largest consumers of commodities, their currencies and selected commodities. The whole topic is divided into six chapters which follow each other so that their sequence is gradually solved the partial problem. All research starts with a great view of the overall market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma