RNDr. Tomáš Jirsík

Disertační práce

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring
Anotace:
Tato dizertační práce vylepšuje možnosti situačního povědomí v kybernetické bezpečností výzkumem nových metod pro vnímání a porozumění počítačových sítí. V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na oblast monitorování počítačové sítě pomocí síťových toků. V práci navrhujeme vylepšení technik monitorování počítačové sítě, které umožní lepší vnímání a sběr síťových toků. Dále provedeme detailní analýzy síťového …více
Abstract:
This thesis contributes to the continuous evolution of cyber situation awareness by the research of novel approaches to the perception and comprehension of a computer network. We concentrate our research efforts on the domain of IP flow network monitoring. We propose improvements to the IP flow monitoring techniques that enable the enhanced perception of a computer network. Further, we conduct detailed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Rehák, Ph.D., Prof. Dr. Aiko Pras

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma