Bc. Zuzana Nováková, Ph.D.

Diplomová práce

Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka

The Folk Architecture like an Identification Sign of Ethnographic Regionalisation on the Instance of Blata and Kozácko
Anotace:
Etnografické regiony Kozácko a Blata situované v jižních Čechách na sebe bezprostředně navazují. Severní hranici soběslavsko-veselských Blat a jižní hranici Kozácka (Táborska) jsme určili v bakalářské diplomové práci převážně dle regionálních badatelů z přelomu 19. a 20. století. Hlavním znakem se v té době stal místní lidový kroj. Charakteristickým prvkem pro tuto oblast je i rozdílná lidová architektura …více
Abstract:
The ethnographical regions Kozácko and Blata are situated in southern Bohemia. In bachelor degree work we established boundary between these regions according to regional researchers from the turn of the nineteenth and the twentieth century. A folk costume was the main criterion for them. In this work we compared the villages with the folk costume which is typical for Blata and for Kozácko with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta