Theses 

Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka – Bc. Zuzana Nováková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Nováková, Ph.D.

Diplomová práce

Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka

The Folk Architecture like an Identification Sign of Ethnographic Regionalisation on the Instance of Blata and Kozácko

Anotace: Etnografické regiony Kozácko a Blata situované v jižních Čechách na sebe bezprostředně navazují. Severní hranici soběslavsko-veselských Blat a jižní hranici Kozácka (Táborska) jsme určili v bakalářské diplomové práci převážně dle regionálních badatelů z přelomu 19. a 20. století. Hlavním znakem se v té době stal místní lidový kroj. Charakteristickým prvkem pro tuto oblast je i rozdílná lidová architektura. "Selské baroko" na blatské straně přechází do chudší oblasti Kozácka, které se vyznačuje strohou výzdobou i menšími usedlostmi. Na blatské straně jsme projeli vesnice Vesce, Nedvědice, Mokrou, Záluží, Vlastiboř, Debrník, Svinky, Komárov, Hodětín, Novou Ves, Blatec, Sudoměřice u Bechyně a Bechyňskou Smoleč. Na straně kozácké Skalici, Rybovu Lhotu, Třebiště, Radimov, Želeč, Hlavatce, Vyhnanice a Dudov. Výzkum v terénu potvrdil hranici vymezenou dle kroje, přestože se s některými badateli rozcházel (V. Mencl, E. Fryšová). Obec Rybova Lhota, doplněná do souvislé podoby kozácké linie vesnic, se dle výzdoby jednotlivých usedlostí zařadila do blatské části. Současný stav vsí, vzhled návsí, orientaci a výzdobu průčelí jsme konfrontovali se situací v roce 1828, kdy byly pořízeny mapy stabilního katastru dokládající zástavbu i použitý materiál pro jednotlivé usedlosti. Poznatky z terénu jsme srovnávali i se základními publikacemi o lidové architektuře (V. Mencl, S. Voděra, J. Škabrada, J. Vařeka, V. Frolec...) i se souhrnnými pracemi (Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska...). Součástí práce je bohatá fotografická příloha doplněná o mapy i ornamenty zednických mistrů (Šoch, Paták).

Abstract: The ethnographical regions Kozácko and Blata are situated in southern Bohemia. In bachelor degree work we established boundary between these regions according to regional researchers from the turn of the nineteenth and the twentieth century. A folk costume was the main criterion for them. In this work we compared the villages with the folk costume which is typical for Blata and for Kozácko with their folk architecture - if the differences in the folk costume are in folk architecture too. For villages in soběslavsko-veselská Blata is typical “country baroque“ with the frontages which are ornamented by stucco symbols. The masters (Šoch, Paták…) worked there in half of the nineteenth century. On the other hand for villages in Kozácko the frontages are not ornamented like in Blata. The farmsteads are smaller without a granary very often. It was poorer region. We worked in terrain in 21 villages – in Blata we took picture in Vesce, Nedvědice, Mokrá, Záluží, Vlastiboř, Debrník, Svinky, Komárov, Hodětín, Nová Ves, Blatec, Sudoměřice u Bechyně and Bechyňská Smoleč, in Kozácko (in the same direction, in a westerly direction) in Skalice, Rybova Lhota, Třebiště, Radimov, Želeč, Hlavatce, Vyhnanice and Dudov. We compared all villages and development of architecture with technical books of folk architecture. At the end of our research we made the line of villages, which are in Kozácko and in Blata. The boundary according to folk costume and folk architecture is almost the same. Rybova Lhota which we situated in the line of Kozácko is according to our research of folk architecture the village in Blata. With a few researchers (V. Mencl, E. Fryšová) we do not agree with an integration villages like Hlavatce or Vyhnanice, but this is only a few examples. Our work contains rich photographic supplement with maps of boundary too.

Klíčová slova: Kozácko, Blata, lidová architektura, boundary, průčelí, výzdoba, náves, folk costume

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz