Václav ČECH

Bakalářská práce

Revitalizace krajiny na Mostecku

Landscape revitalization in the Most
Anotace:
Pod pojmem Mostecko si většina obyvatel České republiky, ale i mnozí cizinci vybavili slovní spojení, měsíční krajina. Je to logické. Jestli-že navštívili Mostecko, tak je určitě zaujaly hluboké lomy a výsypky, připomínající právě měsíční povrch. Není to tak dlouho, co začaly vznikat na rozsáhlých plochách tisíce hektarů nových lesů, polí, ovocných sadů, parků, umělých jezer, dokonce i vinic. A to …více
Abstract:
The moonscape is the word, what most inhabitants of the Czech Republic, but also many foreigners imagine by the term Mostecko. It´s logical. If they visited this area, they saw the deep mines and dumps look like the lunar surface. It isn´t so long ago, when began to appear thousand hectares of new forests, fields, orchards, parks, artificial lakes and even vineyards on large areas. That´s all because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECH, Václav. Revitalizace krajiny na Mostecku. Most, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí