Mgr. Eliška Aldorfová

Diplomová práce

Vliv školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy

Impact of school surroundings on body posture of children of primary school age - case study of a class
Anotace:
Diplomová práce se zabývá faktory školy ovlivňující držení těla dítěte mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se této problematiky. Dále se v této části zabýváme konkrétními faktory, které držení těla žáků ovlivňují. Praktická část obsahuje výzkum, který byl učiněn v 2. ročníku základní školy. Cílem výzkumného …více
Abstract:
This thesis examines different factors affecting posture of young school children. It consists of two sections - theory and practical application. In the first section, the terminology is explained and specific factors affecting posture are introduced. The second section presents research on a sample of second grade students. The aim of this research is to come up with a case study of school environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta