Mgr. Bc. Petra Nastulczyková

Bakalářská práce

Fúze a projekt fúze v akciové společnosti

Merger and merger project at joint stock company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Fúze a projekt fúze v akciové společnosti“ je rozbor fúze akciové společnosti a následné zpracování projektu fúze dvou vybraných akciových společností. Teoretická část je zaměřena na popis akciové společnosti, právní a ekonomickou úpravu fúzí akciové společnosti. Stěžejní částí teoretické části je popsání průběhu fúze a popsání práv akcionářů. V praktické části jsou představeny …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Merger and merger project at joint stock company” is to analyze merger at joint stock company and to work out merger project of two chosen joint stock companies. Theoretical part is focused on description of joint stock company, legal and economical aspects of mergers at joint stock company. In the main part of theoretical part the course of merger and shareholders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta