Mgr. Lukáš Smetana

Bakalářská práce

Pitný režim ve fotbale

Fluid intake in football
Anotace:
Lukáš Smetana. Pitný režim ve fotbale. Bakalářská práce. Brno: FSpS MU, 2011. 62 stran. V této bakalářské práci jsme se zaměřili na pitný režim u fotbalistů. Přiblížili jsme si základní pojmy z fyziologie, potřeby tekutin, seznámili jsme se s různými druhy nápojů a složkami v nich obsažených. Dále jsme se věnovali zásadám pitného režimu před, během a po výkonu. A ve výzkumné části jsme zpracovali dotazníky …více
Abstract:
Lukáš Smetana.Fluid intake in football. Bachelor thesis. Brno: FSpS MU, 2011. 62 pages. In this bachelor thesis we aimed at fluid intake of football players. We showed basic conception from physiology, fluid needs, we got to know with different kinds of beverages and ingredients contained in them. Furthermore we consecrate on fundamentals of fluid intake before, during and after exercise. We processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií