Bc. Jolana Tomášková

Diplomová práce

Konzervace středověkých železných předmětů z Veselí nad Moravou

Conservation of medieval iron finds from Veselí nad Moravou
Anotace:
Diplomová práce na téma „Konzervace středověkých železných předmětů z Veselí nad Moravou“ se zaměřuje na studium korozních produktů na železných archeologických nálezech z Veselí nad Moravou. V rámci práce jsou zveřejněny výsledky průzkumu korozních vrstev a prováděných korozních zkoušek. Dále práce shrnuje poznatky z odborných prací zabývajících se problematikou půdní koroze, nálezů vivianitu na archeologických …více
Abstract:
Diploma thesis titled "Konzervace středověkých železných předmětů z Veselí nad Moravou" is focused on study of corrosion products formed on archaeological iron finds from Veselí nad Moravou. Results of corrosion layers analysis and results of corrosion experiments are published within this work. Further there is summary of information gained by research of specialized publications focused on soil corrosion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování