Bc. Michaela Brožová

Master's thesis

Product placement jako nová forma komerční komunikace

Product placement as the new form of a commercial communication
Abstract:
Práce se bude zabývat jednou z forem marketingového sdělení – product placementem. Využití product placementu jako nosiče propagace výrobku nebo služby v masmédiích je jedna z poměrně nových možností marketingové komunikace výrobce směrem ke spotřebiteli. V teoreticko-metodologické části práce bude nastíněna problematika product placementu, jeho vymezení, typy, možnosti využití ve spotřebním průmyslu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with one form of the marketing message – product placement. The use of product placement to promote products or services in the mass media is a relatively new marketing communication technique, which enable producers to target consumers. The theoretical-methodological part of the thesis discusses product placement, its meaning, types, its use in consumer industry and advertising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication