Bc. Michaela Brožová

Diplomová práce

Product placement jako nová forma komerční komunikace

Product placement as the new form of a commercial communication
Anotace:
Práce se bude zabývat jednou z forem marketingového sdělení – product placementem. Využití product placementu jako nosiče propagace výrobku nebo služby v masmédiích je jedna z poměrně nových možností marketingové komunikace výrobce směrem ke spotřebiteli. V teoreticko-metodologické části práce bude nastíněna problematika product placementu, jeho vymezení, typy, možnosti využití ve spotřebním průmyslu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with one form of the marketing message – product placement. The use of product placement to promote products or services in the mass media is a relatively new marketing communication technique, which enable producers to target consumers. The theoretical-methodological part of the thesis discusses product placement, its meaning, types, its use in consumer industry and advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace