Bc. Irena Mattanelli

Bakalářská práce

Problematika "brownfields"

The Issue of Brownfields
Anotace:
První a zároveň teoretická část této bakalářské práce je zaměřená na problematiku „brownfields“, jejich vznik, rozdělení jednotlivých brownfields, problémy s nimi spojené, jejich revitalizaci a financování revitalizací brownfields. V druhé praktické části autorka vypracovala dvě ocenění na tržních principech. Ocenění bytové jednotky v Praze a bytového domu v Mostě. Ve třetí části bakalářské práce autorka …více
Abstract:
The first part of this bachelor thesis is a theoretical part and it is focused on the problems of brownfields, its origin, dividing of brownfields and issues connected to it, revitalisation of the brownfields and financing of the revitalisation. In the second part two evaluations based on market principles are presented: an evaluation of an accommodation unit in Prague and an evaluation of a block …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. ak. arch. Petr Rajtora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS