Bc. Martin Polák

Diplomová práce

Evoluce genomů v tribu Camelineae (brukvovité)

Genome evolution in the tribe Camelineae (Brassicaceae)
Anotace:
Tribus Camelineae je podskupinou významné rostlinné čeledi brukvitých (Brassicaceae). Přestože obsahuje nejvýznamnější rostlinný modelový druh Arabidopsis thaliana, je většina zástupců tohoto tribu málo prozkoumána. U Brassicaceae, jako u jedinné rostlinné čeledi, je naštěstí úspěšně zavedena metoda srovnávacího malování chromozomů (CCP). Tato metoda nám umožnuje u zkoumaných druhů poodhalit pravděpodobnou …více
Abstract:
Tribe Camelineae belongs to the important plant family of crucifers (Brassicaceae). Although it includes the most important model plant organism Arabidopsis thaliana, the most of the tribe’s species remain practically unexamined. Brassicaceae is the only plant family for which the method of comparative chromosomal painting (CCP) is feasible in large scale. This method is used to unveil a probable genome …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta