Bc. Svatava Václavková

Bakalářská práce

Edukace dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku

Education of Children with Cerebral Palsy in Preschool Children
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vzdělávání dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku. Práce má 4 kapitoly, z nichž 3 jsou teoretické a jedna praktického charakteru. Teoretická část se zabývá definicí, etiologií a klasifikací dětské mozkové obrny a diagnostikou. Druhá část je kvalitativní výzkum. V úvodu je charakterizována speciální mateřská škola. Praktická část obsahuje 2 případové studie. Jejich …více
Abstract:
The subject the bachlor thesis is education of Children with Cerebral Palsy to seven years. Thesis is divided to 4 chapters. Three of them are theoretic and one is practical character. The teoretial part dealt with the definition, etiology, clasification of Cerebral Palsy and diagnostic. The second part is qualitative reserch. In introduction is characterised Special Preschool Children. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta