Jan RADA

Bakalářská práce

Bezdrátový systém přenosu dat

System for Wireless Data Transfer
Anotace:
Práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat mezi dvěma mikrokontrolery a osobním počítačem, návrhem bezdrátového přenosového systému pro komunikaci mezi dvěma mikrokontrolery a osobním počítačem a jeho realizací. Důraz byl kladen na možnost budoucího použití v lékařství, konkrétně pro přenos dat z mobilního zařízení umístěném na pacientovi, které obsahuje tříosý akcelerometr a měřič EKG …více
Abstract:
The task deals with issue about wireless data transfer between two microcontrollers and personal computer, design of wireless transmission system between two microcontrollers and personal computer and its implementation. Emphasis was placed on possibility to use in medicine in the future, specifically for a data transfer from a device placed on patient. This device should contain from three-axes accelerometer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Milan Štork, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADA, Jan. Bezdrátový systém přenosu dat. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace