Theses 

The Political Affiliation of Russian Minority in Ukraine and Belarus – Magdaléna KULHAJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Magdaléna KULHAJOVÁ

Bakalářská práce

The Political Affiliation of Russian Minority in Ukraine and Belarus

The Political Affiliation of Russian Minority in Ukraine and Belarus

Abstract: This paper deals with the status of the ethnic Russian minority in Belarus and Ukraine. It is based on Erin K. Jenne?s theory of ethnic bargaining, which explains the logic of ethnic bargaining in ethnically divided societies by interaction among three actors - majority, minority and lobby actor. In our study we use Erin K. Jenne?s tripolar model of ethnic bargaining paying special attention to the conditions that cause the initiation of the ethnic bargaining process. The description and explanation of these conditions serve the purpose of explaining the Russian minority?s status and its political affiliation within the territory of Belarus and Ukraine. We focus on the current situation in both states with respect to the character of the Russian minority, the host state and the relationship between those two actors. The data concerning the territorial ethnic composition of the country, size of the minority group, its identity and self-identification as well as the host state identity and its attitudes toward the Russian minority are presented and serve as the background for the comparative analysis. This paper argues that necessary condition for the initiation of the ethnic bargaining process within the ethnically divided society is the awareness of the strict bound between the identity of the host state and minority group. The degree of the awareness of such diversity is highly dependent on the way the host state perceives and defines its own identity.

Abstract: Tato práce se zabývá postavením ruské menšiny v Bělorusku a na Ukrajině. Práce vychází z teorie ?etnického vyjednávání? (Ethnic Bargaining Theory) Erine K. Jenne. Tato teorie vysvětluje podstatu a charakter interakce mezi etnicky rozlišnými skupinami. Vychází z předpokladu, že vyjednávání je ovlivněno vztahem mezi třemi aktéry. První aktér je reprezentován etnickou menšinou žijící v rámci daného území, druhý etnickou většinou/státem v jehož rámci se menšinová skupina nachází. Třetím aktérem, který je zapojený do vyjednávání mezi dvěma předchozími aktéry, je tzv. lobby actor. V první řadě je představen model etnického vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována podmínkám, které jsou předpokladem pro zahájení vyjednávání mezi etnickou menšinou a většinou. Popis a vysvětlení těchto předpokladů slouží k následné analýze postavení ruské menšiny v Bělorusku a na Ukrajině a zhodnocení jejího případného politického vlivu. V potaz jsou brána zejména data týkající se charakteru a povahy identity jak ruské menšiny, tak etnické většiny daného státu. Práce vychází z předpokladu, že nutnou podmínkou k zahájení vyjednávání mezi etnickou menšinou a většinou daného státu je uvědomění si odlišností, které existují mezi identitou menšiny a většiny. Míra uvědomění si odlišností existujících mezi těmito dvěma skupinami závisí především na tom, jak je definována a přijímána identita většiny.

Keywords: etnická menšina, etnická většina, politický vliv menšiny, Ruská menšina, Ukrajina, Bělorusko, etnické vyjednávání, skupinová identita, skupinová identifikace

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KULHAJOVÁ, Magdaléna. The Political Affiliation of Russian Minority in Ukraine and Belarus. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz