Petra Qualizzová

Bakalářská práce

Hrozba jaderné války jako nástroj zahraniční politiky: případová studie Severní Koreje a USA

Threat of nuclear war as a tool of foreign policy- case study of North Korea and the US
Anotace:
Cílem práce je především analýza zahraniční politiky Severní Koreje, porovnání jejích cílů a výsledků. Práce si také kladla jako výzkumné otázky vyhodnocení účinnosti a efektivity nástrojů zahraniční politiky Severní Koreje. Účinnost a efektivita zahraniční politiky byla posuzována podle toho, zda země dosahuje svých cílů zahraniční politiky. Bakalářská práce pojednává o Severní Koreji jako o malém …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze foreign policy of North Korea and to compare its goals and results. The thesis also deals with evaluation of effectiveness and efficiency of the foreign policy instruments of North Korea. The effectiveness and efficiency of foreign policy has was judged by whether the country is achieving its foreign policy goals or not. Bachelor thesis deals with the topic of North …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Aneta Hlavsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75972

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie