Michaela Učíková

Bakalářská práce

Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí

The prevalence of cardiovascular diseases risk factors in exposed professions
Anotace:
ANOTACE Téma mé bakalářské práce je prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí. Práce se skládá z úvodní části, teoretické části, výzkumné části, metodiky výzkumu, diskuse a závěru. Teoretická část obsahuje popsané jednotlivé rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění. Výzkumná část je zaměřena na vyhodnocení otázek z dotazníkového šetření. V metodice výzkum …více
Abstract:
ANNOTATION The topic of my Bachelor's degree thesis is the prevalence of cardiovascular diseases risk factors in exposed professions. The work consists of introduction, a theoretical part, a research, a research methodology, discussion and a conclusion. The theoretical part includes a description of the particular risk factors of cardiovascular disease. The research part is focused on the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Učíková, Michaela. Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií