RNDr. Jan Papoušek

Doctoral thesis

Computerized Adaptive Practise of Factual Knowledge

Computerized Adaptive Practise of Factual Knowledge
Abstract:
Důležitost online vzdělávacích systémů roste. V rámci nich se sbírá více a více dat, což otevírá nové možnosti aplikovat metody známé ze strojového učení a analýzy dat. Pomocí těchto metod lze vylepšit chování vzdělávacích aplikací tak, aby byly prospěšnější pro jejich uživatele. Představujeme framework pro adaptivní procvičování faktů za použití počítačů a uzavřených otázek s více možnostmi, zejména …more
Abstract:
The importance of online educational systems is growing. They are able to collect more and more data which opens new possibilities to apply methods known from machine learning and data analysis to improve their behavior to make them more beneficial to learners. We propose a framework for the computerized adaptive practice of facts providing multiple-choice questions in domains with varied prior knowledge …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 2. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D., Assoc. Prof. Ryan Baker

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky