Lucie Koukolíčková

Diplomová práce

Návrh a implementace automatizovaného procesu testování software

Design and Implementation of Automated Software Testing Process
Anotace:
Diplomová práce se zabývá teorií testování software a rozebírá základní charakteristiky testování. V rámci popisu metodiky testování software se zaměřuje na problematiku automatizace aktivit od vývoje testovacích scénářů, jejich implementaci do testovacích a verifikačních skriptů až po možnosti využívání nástrojů pro automatizované testování software. V rámci praktického příkladu byl zpracován slovníček …více
Abstract:
Master thesis is focused on theory of software testing and explains the basics characteristics of testing. In the explanation of testing methods the main point is focused on automated testing. It starts with the design of testing scenarios, their implementation into the testing and verification scripts and at the end of process the possibilities of using automated testing tools. In the practical example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavel Smutný
  • Oponent: Jana Břenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava