Michaela Frýšarová

Bakalářská práce

Vliv stárnutí populace na trh práce

Impact Of Ageing Population on Labor Markets
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Vliv stárnutí populace na trh práce“ je rozbor faktorů, které působí na starší pracovníky na trhu práce. V první části jsou popsány složky trhu práce a další proměnné, jež ovlivňují postavení starších pracovníků. Druhá část je zaměřena na Národní akční plán České republiky podporující pozitivní stárnutí a další možnosti mírnící dopady stárnutí na trh práce.
Abstract:
The subject of the thesis “Impact Of Ageing Population on Labor Markets“ is an analysis of factors which affect older workers on labour market. In the first part, there is a description of labour market components and other variables, which influence the status of older workers. The second part focuses on the National action plan of Czech republic which encourages healthy ageing and other possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: MA Maroš Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta