Bc. Ladislav Bulín

Diplomová práce

Analýza konkurence ve vybraném odvětví průmyslu

Analysis of competition in a selected branch of the processing industry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkurence ve vybraném odvětví zpracovatelského průmyslu. Pomoci analýz vybrané společnosti, porovnání konkurence a odvětví za použití benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA dle Klasifikace CZ-NACE. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou definovány a popsány analytické metody. V druhé části je provedena analýza …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of competition in a selected branch of the processing industry. It uses analyses of a selected company, a comparison of competition and the branch using the INFA financial indicator benchmarking diagnostic system according to the CZ-NACE classification. The thesis has two parts; theoretical and practical. The first part defines and describes analytical methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Šopík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting