Bc. František Černín

Diplomová práce

Náboženství jako sféra: revize konceptu náboženství z perspektivy kulturní sociologie

Religion as a sphere: a revision of the concept of religion from the perspective of cultural sociologie
Anotace:
Tato práce představuje teoretický příspěvek k rozvoji sociologických teorií zabývajících se náboženstvím. Jejím cílem je nabídnout odpověď na otázku: „Jak je možné uchopit koncept náboženství, abychom v souvislosti s proměnou jeho postavení byli schopni odhalit obecné mechanismy a povahu sociální změny?“ Shrnuje debatu české sociologie náboženství, která se snaží vysvětlit výjimečně slabé postavení …více
Abstract:
This thesis represents a theoretical contribution for sociological theories concerned with religion. Its goal is to answer a question: „How should be conceptualized a religion in order to find mechanism of social change in relation with changing position of religion in society?“ It sums up a debate inside czech sociology of religion, that is trying to explain exemptionaly low postiton of traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií