Jakub Kraus

Bachelor's thesis

Porovnanie binárnych skečov pre podobnostné vyhľadávanie v kosínusovom a euklidovskom priestore

Comparison of Binary Sketches for Similarity Search in Cosine and Euclidean Space
Abstract:
In this work, two techniques of creating sketches for similarity search on images are compared. Sketch is a binary approximation of visual descriptor of an image. First technique, GHP_50, was created in DISA laboratory on FI MU and it was designed for general metric space. Second technique is Max-Cut, original sketchiing technique designed for cosine space.
Abstract:
Táto práca sa zaoberá efektívnym podobnostným vyhľadávaním obrázkov pomocou binárnych skečov. Skeč je binárna aproximácia vizuálneho deskriptora obrázka a jeho využitie zrýchľuje podobnostné vyhľadávanie. V práci sú porovnané dve techniky vyrábania skečov na základe kvality aproximácie pôvodného priestoru deskriptorov. Technika GHP_50, vytvorená v laboratóriu DISA FI MU a použiteľná pre ľubovoľný metrický …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2019
  • Supervisor: RNDr. Vladimír Míč
  • Reader: RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.