Kateřina Jedináková

Bachelor's thesis

Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání

Methods of desalination of sea and brackish water and their comparison
Abstract:
Cílem bakalářské práce s názvem Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání je popsat důvody vedoucí k odsolování a získávání tím tak pitné vody. První část práce se zabývá stručným popisem chemických a fyzikálních vlastností mořské a brakické vody. V druhé části práce jsou metody odsolování roztříděny a je podán jejich stručný popis. Poslední část práce pojednává o využití odsolovacích …more
Abstract:
The aim of this bachelor work called Methods of desalination of sea and brackish water and their comparison is to describe the reasons for desalination and obtaining the best drinking water. The first part gives a brief description of the chemical and physical properties of seawater and brackish water. In the second part desalination methods are classified and their brief description is given. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jedináková, Kateřina. Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Ecology and Environment Protection / Management of Environment Protection

Theses on a related topic