Irina Yakush

Master's thesis

Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Janssen-Cilag s.r.o.

Financial and strategic analysis of Janssen-Cilag s.r.o. including the financial plan
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. v časovém úseku 2016–2020. Cílem diplomové práce je zhodnotit a podat ucelený přehled o finančním zdraví podniku, vymezit celkový výnosový potenciál oceňované společnosti a na základě výstupů navrhnout finanční plán pro následujících pět let. Mezi dílčí cíle patří porovnání finančních ukazatelů s přímou …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Janssen-Cilag s.r.o. for the years of 2016–2020. The goal of the thesis is to determine and provide a comprehensive overview of the financial health of the company, to define the overall revenue potential of the valued company and based on the outputs to build a financial plan for the next five years. The sub-objectives …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedúci: Lucie Jahodová
  • Oponent: Barbora Fischerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85460