Lukáš Šátek

Master's thesis

ENERGETICKÁ POLITIKA SRN: VÝCHODISKÁ A ANALÝZA DOPADOV V KONTEXTE POLITIKY EU

Energetická politika SRN: východiska a analýza dopadů v kontextu politiky EU
Abstract:
V mojí diplomové práci analyzuji energetickou politiku Spolkové republiky Německa v souvislosti s vnějšími a vnitřními faktory, které na ni působí. Jedním z hlavních faktorů je aj společná energetická politika Evropské unie. V současné době je evropská energetická politika nasměrována na podporu obnovitelných zdrojů energie, snižováni energetické spotřeby a ochranu životného prostředí. Na jejich dosažení …more
Abstract:
The aim of my thesis is to analyze the energy policy in Germany and its future development. There are many external and internal factors influencing the way how the energy policy is going to evolve. One of these factors is the common European energy policy. In order to cover its energy demand, EU is forced to establish a comprehensive energy policy on the European level. The increasing pressure caused …more
Abstract:
Cieľom mojej práce je vyhodnotiť súčasnú energetickú politiku Spolkovej republiky Nemecko a analyzovať jej ďalší vývoj na základe rozboru vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré vplývajú na jej formovanie. Jedným z externým faktorov je spoločná energetická politika Európskej únie, ktorá bude zohrávať stále dôležitejšiu úlohu a ktorá len pred nedávnom nadobudla komplexnú podobu. Súčasne sa pokúsim určiť …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Josef Bič
  • Reader: Milan Vošta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31624