Ing. Anna Kireeva

Diplomová práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat vliv kulturních a jazykových rozdílů pro výběr marketingové strategie na zahraničním trhu. Výzkumná otázka této práce je: „Pomocí jakých přístupů lze překonat kulturní rozdíly, abychom mohli vstoupit na zahraniční trh?“ V teoretické části budou rozebrané strategie globálního marketingu, kulturní dimenze a chyby, které dělají známé společnosti v marketingových …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to study the influence of cultural and language differences to choose the correct marketing strategy in a foreign market. The research question of this work is what actions can help overcome cultural differences and allow us to enter the foreign market. In the theoretical part of this work we will concentrate on global marketing strategies, cultural dimensions and mistakes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní