Bc. Zuzana Benešová

Diplomová práce

Interkulturní komunikace a marketing s národy Dálného východu

Intercultural Communication and Marketing with Peoples of the Far East
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem kultury Dálného východu a jejích odlišností od kultury evropské na komunikaci, marketing a průběh obchodního jednání. Je zaměřena na spolupráci s Čínou, Jižní Koreou a Japonskem. Analyzuje jejich prostředí z pohledu historických a etnických souvislostí, hospodářských vlivů, obchodního jednání a kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho. Opírá se o literární prameny …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of the Far East culture and its differences from the European cultureon communication, marketing and process of business negotiation. It is focused on the cooperation with China, South Korea and Japan. It analyses surroundings of these countries regarding historical and ethnic context, economic influence, businessmeeting and Geert Hofstede´s cultural dimensions. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní