BcA. Tereza VÁŇA JIRKŮ

Diplomová práce

Enviromentální migrace

Stručný průvodce enviromentální migrací

Environmental Migration
Anotace:
Práce si klade za cíl zmapovat možnosti grafické úpravy populárně naučné literatury pro mládež. Východiskem pro samotnou grafickou práci poslouží poznatky z oblastí infografiky, ilustrace, typografie a grafického designu. Tato rešerše posloužila jako podklad pro vlastní realizaci knihy pro mládež osvětlující téma environmentální migrace. Kniha Natur ? la carte s podtitulem stručný průvodce enviromentální …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map the possibilities of graphic adaptation of popular science literature for young people. The basis for the graphic work itself will be the knowledge of the areas of infographics, illustration, typography and graphic design. This research served as a basis for the actual implementation of a book for young people that illuminated the topic of environmental migration. Natur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak. mal. Pavel Beneš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇA JIRKŮ, Tereza. Enviromentální migrace. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design - ateliér Vizuální design