Mgr. Martin Čech, DiS.

Bakalářská práce

LIBRARY 2.0 - možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny

LIBRARY 2.0 - possibilities of using technologies of Web 2.0 for improving services of a library
Anotace:
Bakalářská práce „LIBRARY 2.0 – možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny“ pojednává o nových trendech, které jsou výsledkem aplikace nástrojů a služeb Webu 2.0 ve sféře knihoven. Práce se ve své úvodní části zaměřuje na základní vymezení a charakteristiku Webu 2.0. Účelem je pochopení jeho zákonitostí ve vztahu k modelu Library 2.0. Další část práce se již přímo věnuje samotnému …více
Abstract:
The thesis “LIBRARY 2.0 – possibilities of using technologies of Web 2.0 for improving services of a library” describes new trends, which are the result of application of tools and services of Web 2.0 in libraries. In its introduction it is focused on basic specification and characteristics of Web 2.0. Its purpose is to understand the pattern related to Library 2.0 model. Next part of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta