Bc. Hana Holoubková

Diplomová práce

Možnosti využití nástrojů Webu 2.0 k informačnímu vzdělávání se zaměřením na zahraniční praxi.

Possibilities of Use of Web 2.0 Tools for Information Literacy Focusing on Foreign Practice.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití nástrojů Webu 2.0 v informačním vzdělávání ve vysokoškolských knihovnách. Dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou součástí této práce, se zaměřuje na aktuální stav využívání těchto nástrojů v prostředí univerzitních knihoven českých veřejných vysokých škol, které mají stěžejní význam pro rozvoj informační gramotnosti u nás. Zabývá se především využitím sociálních …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of using Web 2.0 tools in information education in academic libraries. The questionnaire survey, and its results that make part of this work, focuses on the current status of the use of these tools in the environment of the university libraries of Czech public universities, which are crucial for the development of information literacy in the country. It mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta