Anna KOTZUROVÁ

Bachelor's thesis

Nářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovsku

Dialectical Lexicon Associated with Traditional Material Culture in the Jablunkov region
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá nářeční slovní zásobou spojenou s hmotnou kulturou na Jablunkovsku, přesněji s výrobou kožených doplňků ke goralskému kroji a s včelařstvím. Cílem práce bylo vytvořit slovníky, které by zahrnovaly nářeční slovní zásobu spojenou s uvedenými odvětvími. Teoretická část se věnuje vymezení regionu Těšínsko, jeho historickému vývoji a tamní jazykové situaci. Praktická …viac
Abstract:
Presented bachelor thesis concerns dialectical lexicon associated with traditional material culture in the Jablunkov region, specifically with the manufacturing of the goral costume´s leather accessories and with the beekeeping. The aim of the thesis is to create dictionaries which would cover dialectical lexicon associated with branches mentioned above. Theoretical part deals with the specification …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015
Zverejniť od: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTZUROVÁ, Anna. Nářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovsku. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / -Cj-Zsv Bc

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.