Bc. Jiří Kůra

Diplomová práce

Výuka podporovaná počítačem na I. stupni základní školy

Education with computer assistance at the primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou podporovanou počítačem na nižším stupni základní školy. Teoretická část vychází z pramenů odborné literatury. Jsou zde popsány základní myšlenky o využívání počítačů během vyučovacího procesu. Praktická část ukazuje výsledky výzkumu, který byl zaměřený na názory učitelů na toto téma.
Abstract:
The thesis deals with computer aided education at primary schools. The theoretical part is based on scientific literature sources. I have described basic ideas of using computers during a learning process. The practical part shows results of the research focused on teachers' opinions about this topic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy