Michaela MAŠATOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.

Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám vzájemnou spoluprácí mezi mateřskou a základní školou a to především na sloučených pracovištích. Věnuji se charakteristice vývojového období předškolního věku, školní připravenosti, školní zralosti a jejich oblastem, jejichž správný vývoj je nezbytný pro úspěšný školní začátek. Se vstupem do základní školy je spojena také adaptace dítěte na nové prostředí a tuto problematiku …více
Abstract:
In this thesis I have aimed at reciprocal co-operation between nursery schools and primary schools, above all in consolidated workplaces. I have focused on characteristics of pre-school developmental period, school readiness and school maturity and their spheres, in particular. Their correct development is necessary for successful start of school attendance. The beginning of primary school attendance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠATOVÁ, Michaela. Spolupráce mateřské a základní školy aneb Trochu jiná cesta do školy. Co-operation of nursery school and primary school or Another way how to get to school.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta