Theses 

Kvalita života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb vSR – Anna Faltusová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bachelor programme / field:
Sociologie / Sociální práce

Anna Faltusová

Bachelor's thesis

Kvalita života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb vSR

Quality of Seniors' Life in Appartments of Social Service vSR

Abstract: The main goal of our work is to investigate the quality of people living in the appartments of social service. The appartment we chose to investigate the quality of living is the non-profit association Humanus, Hlohovec. This work is devided into three chapters and subheads belonging to them. At the beginning of the work we are talking about the main theoretical notions, we also concentrate on family, free time and also education of seniors. We name the most common diseases occuring in old age and also the ways how to prevent. At the end of the work we specify more closely Law of social offices 448/2008. The empirical part is part of theoretical part, so they form one unit

Abstract: Hlavným cieľom našej práce je zistiť kvalitu života ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Prieskum sa vykonával v NO Humanus v Hlohovci. Práca má tri kapitoly a k nim prislúchajúce podkapitoly.V úvode sa venujeme vymedzeniu základných teoretických pojmov, ďalej upriamujeme pozornosť na rodinu, voľný čas, vzdelávanie, menujeme najčastejšie choroby a ako im predchádzať

Keywords: Old age, Aging, Senior, Quality of life, The appartment of social service, Law of social offices448/2008, Non, profit association Humanus

Keywords: Staroba, Starnutie, Senior, Kvalita života, Zariadenie sociálnych služieb, Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, NO Humanus

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: D Marcinková
  • Reader: Kateřina Thelenová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
PDF PDF

Other references 


Go to top | Current date and time: 14. 12. 2017 21:46, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz