Ing. Kateřina Jurčová

Bakalářská práce

Mateřská a rodičovská dovolená

Maternity and parental leave
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Mateřská a rodičovská dovolená“ je poskytnout základní informace o mateřské a rodičovské dovolené, a to jak z pohledu pracovního práva, tak i z pohledu práva sociálního zabezpečení. V úvodu práce je vyložena podstata a význam ochranné funkce pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Další část práce se zabývá základními sociálními právy zakotvenými v Listině základních …více
Abstract:
The objective of bachelor thesis „Maternity and parental leave” is to provide its readers with the basic information on maternity and parental leave from the point of view of Labor law and from the point of view of Social security law. The principal and importance of Labor law and Social security law and its protective function is described in the introduction of this thesis. The second part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Irena Píchová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta