Mgr. Kateřina Moldanová

Diplomová práce

Zabezpečení těhotných žen a matek a jejich sociální ochrana

Security of Pregnant Women and Mothers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dávkami sociálního zabezpečení týkající se těhotných žen a matek a ochranou, která je takovým ženám poskytována v rámci pracovněprávních vztahů. Práce obsahuje dělení a charakteristiku jednotlivých dávek, zkoumá jejich historický vývoj v rámci České republiky a nahlíží i do úpravy unijní a mezinárodní. Pozornost je věnována také pracovněprávním podmínkám pro ženy během těhotenství …více
Abstract:
The diploma thesis deals with social security benefits related to pregnant women and mothers and the protection that is provided to such women within labor relations. It contains categorisation and characteristics of individual social benefits, examines their historical development in the Czech Republic and briefly looks into EU and international adjustments. Attention is also given to labor-law conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta