Eva Macourková

Bakalářská práce

Plnění rozpočtu organizační složky obce Tmaň v konkrétních podmínkách Domu s pečovatelskou službou ve Tmani

Implementation of budget of municipal authority organization of Tmaň with specific example The nursing home in Tmaň
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením organizační složky územního samosprávného celku. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je všeobecně vysvětleno hospodaření, rozpočet a fungování organizační složky obce, na závěr této části jsou popsány sociální služby. V praktické části se zaměřuje na analýzu hospodaření organizační složky obce Tmaň na konkrétním …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with financial management of municipal authority organizations. It consists of two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical part financial management, budget and functioning of municipal authority organization is explained and at the end social services are described. The practical part focuses on analysis of financial management of municipal authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Štěpánka Nováková
  • Oponent: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59833