Birgit Lehner

Diplomová práce

Nursing Resource Allocation in the Hospital - How to et Best Care with the Available Budget

Alokace zdrojů v nemocnici - Jak získat nejlepší péči s dostupným rozpočtem
Anotace:
Nemocniční ošetřovatelský personál je významným nákladovým faktorem, a proto by neměl být přemístěn, ale i přesto musí být stále dostačující pro kvalitní péči o pacienty. Velkým problémem je stanovení personálních požadavků specifických pro stanici nebo přidělení celkových dostupných a celkově financovaných pracovníků jednotlivým stanicím.V této práci jsou nejprve představeny právní rámcové podmínky …více
Abstract:
Hospital nursing staff is a major cost factor and should therefore not be overallocated, but must still be sufficient for high-quality patient care. A major difficulty is the determination of the station-specific personnel requirements or the allocation of the total available and overall financed personnel to the individual stations.In this thesis, the legal framework conditions in the hospital sector …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Žufan, doc. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta