Ing. Ondřej Pumr

Diplomová práce

Diagnostika pamětí typu RAM pro systémy na architektuře x86

Diagnostics of the random access memories (RAM) for systems on architecture x86
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku poruch pamětí typu RAM na architektuře x86. Zabývá se příčinami jejich vzniku, jejich projevy a způsoby jejich detekce. Obsahuje přehled nejběžnějších algoritmů pro detekci těchto poruch, srovnání jejich detekčních schopností a příklady implementace těchto algoritmů do hardwarových a softwarových testerů.
Abstract:
This work focuses on the faults of random access memories (RAM) on the architecture x86. It deals with the causes of their occurrence, their effects and the ways of their detection. It contains the overview of the most common algorithms used for detection of these faults, the comparison of their detection abilities and the examples of the implementation of these algorithms into hardware and software …více
 

Klíčová slova

RAM x86 poruchy algoritmy diagnostika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pumr, Ondřej. Diagnostika pamětí typu RAM pro systémy na architektuře x86. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě

Práce na příbuzné téma