Bc. Lucie Pražáková

Diplomová práce

Sebereflexe v každodenní praxi sociálního pracovníka

Self-reflection in social workers every-day practice
Anotace:
Diplomová práce „Sebereflexe v každodenní praxi sociálního pracovníka“ se zamýšlí nad významem sebereflexe v praxi těch sociálních pracovníků, do jejichž každodenní praxe spadá interakce s klienty a problémy s ní spojené. Zvažuje, nakolik může právě sebereflexe sociálním pracovníkům pomoci ke kvalitnějšímu výkonu sociální práce. V empirické části práce je prostřednictvím rozhovorů mapováno, jak konkrétní …více
Abstract:
Diploma work „Self-reflection in social worker´s every-day practice“ is concerned with the significance of self-reflection in practice of those social workers, whose every-day practice is interaction with clients and connected problems. It considers, how much can even self-reflection help social workers to improve their social work. In the empirical part of the work by means of dialogues is shown, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií