Jakub JANOŠTÍK

Bakalářská práce

Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL

Implementation of chosen evolutionary algorithms using OpenCL
Anotace:
Práce obsahuje literární rešerši na téma evoluční algoritmy. Zabývá se konkrétně algoritmy Diferenciální evoluce (DE), Rojení částic (PSO) a Samo-Organizující se Migrační Algoritmus (SOMA). Dále teoretická část obsahuje přehled OpenCL standardu. V praktické části je popsána paralelní implementace algoritmů pomocí OpenCL a srovnání výsledků, vůči sériovým výpočtům implementovaných v jazyce C++.
Abstract:
Thesis includes research on the topic of evolutionary algorithms. Specifically it deals with the Differential evolution (DE), the Particle swarm optimalization (PSO) and the Self-Organizing Migration Algorithm (SOMA). Theoretical part also contains overview of the OpenCL standard. In the practical part is described parallel implementation of algorithms using OpenCL and comparison with serial calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOŠTÍK, Jakub. Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie