Luboš Novák

Bakalářská práce

Drogy, drogová kriminalita a bezpečnostní rizika pro společnost

Drugs, Drug-Related Crime and the Security Risks for Society
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika drog v naší společnosti. Práce obsahuje nejen členění drog od přírodních až po syntetické, ale i jejich objevení a začlenění do drogové scény, jakož i jejich účinky na centrální nervový systém. Dále je v bakalářské práci popsán historický vývoj drog v českých zemích od Rakouska-Uherska až do současné doby. V praktické části této práce je podrobněji rozebrán …více
Abstract:
The theme of the thesis is to highlight problems of drugs in our society. The work includes not only the division of drugs from natural to synthetic but also their discovery and integration into the drug scene as well as their effects on the central nervous system. The historical development of drugs in the Czech Lands from Austro-Hungarian Empire to the present time is described in the next part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Luboš. Drogy, drogová kriminalita a bezpečnostní rizika pro společnost. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik