Heřman Kejla

Bakalářská práce

Drogová kriminalita - výskyt a potírání drogové kriminality v ČR

Drug-related Crime - occurrence and combating of Drug-related Crime in Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se v celé šíři zabývá problematikou drog v České republice. První polovina je zaměřena na popularitu drog, jejich historický vývoj a uživatele, významně se zaměřuje na přehled této problematiky v literatuře. V druhé polovině se práce zabývá primárními drogovými trestnými činy, minulým, současným a potažmo i budoucím stavem primární drogové kriminality z hlediska spáchaných činů …více
Abstract:
This bachelor thesis, in all its entirety, discusses the issue of Drugs in Czech Republic. The first half is focused on the popularity of drugs, their historical evolution and on drug abusers, it places special emphasis on the overview of this issue as written about in literature. The second half of the work is focused on primary drug-related crimes, past, present and potentially even future state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Karel Locker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech