Bc. Vít Borčany

Diplomová práce

Východní dimenze české zahraniční politiky v letech 2007-2009: Cesta k Východnímu partnerství

Eastern Dimension of Czech Foreign Policy in 2007-2009: Road to the Eastern Partnership
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem posilování východní dimenze české zahraniční politiky v období 2007-2009 v rámci vytváření politiky Východního partnerství. Zaměřuje se na roli České republiky v procesu tvorby programu a na motivy českých politických aktérů vedoucí k podílení se na něm. Teoreticky je téma uchopeno pomocí sociálního konstruktivismu a konceptů teorie rolí. Data jsou získávána prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis investigates the issue of strengthening of the eastern dimension in Czech foreign policy from 2007-2009 within the framework of the Eastern Partnership policy making. It focuses on the role of the Czech Republic in the creation of the program and motives leading Czech political agent to participate. Theoretically we approach the topic with social constructivism and the concepts of role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií