Nikola ONDRUŠOVÁ

Bakalářská práce

Volby do Evropského parlamentu v České republice: principy, mechanismy a výsledky v porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky

European Parliament elections in the Czech Republic: the principles, mechanisms and results in comparison with the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou volby do Evropského parlamentu v České republice. Nejprve se obecně věnuji tématu Evropského parlamentu se zaměřením na historii této instituce a její pravomoci. V dalších částech je rozebírán samotný volební systém. Od obecných charakteristik se přesouvám k analýze výsledků voleb z roku 2004 a 2009, který následně porovnávám s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky …více
Abstract:
The topic of my thesis is the European elections in the Czech Republic. First part is generally devoted to the topic of the European Parliament, focusing on the history of this institution and its functions. Next section discusses an electoral system. From the general characteristics I move the analysis of the election results in years 2004 and 2009, then compare these results with elections to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDRUŠOVÁ, Nikola. Volby do Evropského parlamentu v České republice: principy, mechanismy a výsledky v porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta