Theses 

Pohon šikmého střešního lanového výtahu – Pavel Cimbál

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství

Pavel Cimbál

Bakalářská práce

Pohon šikmého střešního lanového výtahu

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem pohonu šikmého střešního lanového výtahu s dvěma pojistnými členy proti pádu výtahu, s možností redukce otáček a reverzace, včetně jeho uložení na svařovaném rámu. Oproti klasickému šikmému lanovému výtahu má tento výtah větší nosnost, rychlost a délku zdvihu a také možnost redukcí otáček zařadit nižší rychlostní stupeň. Pohon výtahu se skládá z elektromotoru, převodového ústrojí, řemenového převodu a lanového bubnu s žebříkem. V teoretické části bakalářské práce je nastíněna historie a charakteristika výtahů, dále konstrukce samotného výtahu, jeho parametry a rozdělení. Součástí této práce je výpočtová zpráva všech součástí, jejich pevnostní kontroly a 3D model zařízení včetně výkresové dokumentace.

Abstract: The bachelor thesis is focused on complete design of drive of slanting roof rope lift with two securing members against platform fall, with possibility of speed reduction and reversing, including its placement on the welded frame. Compared to the classical sloping rope lift, this is designed with bigger load, speed and stroke lenght and the posibility of speed reduction for reduce the gear. The lift drive consists of an electric motor, transmission, belt drive and rope drum with a ladder. The theoretical part of the bachelor thesis describes the history and the characteristics of the lifts, the construction of the lift, its parameters and its distribution. The part of this thesis is a computational report on all components, their strength checks and three-dimensional model of the device with a drawing documentation.

Klíčová slova: převodovka, výtah, pevnostní kontrola, hřídele, ložiska

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36003 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Jak správně citovat práci

Cimbál, Pavel. Pohon šikmého střešního lanového výtahu. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz