Bc. Natália Bohálová

Diplomová práce

Rozpoznávání strukturních motivů a virové DNA proteinem IFI16

Structural motifs and viral DNA recognition by IFI16 protein
Abstract:
Interferon γ inducible protein 16 (IFI16) recognizes foreign DNA in human cells and thus activates signaling pathways that trigger non-specific immune response mechanisms. IFI16 also affects viral gene expression and viral replication by direct binding to DNA. IFI16 binds preferentially to G-quadruplexes, secondary DNA structures that play a regulatory role in the replication and expression of genes …více
Abstract:
Interferonem γ indukovatelný protein 16 (IFI16) v buňce rozpoznává cizorodou DNA, na základě rozpoznání aktivuje signální dráhy, které spouštějí mechanismy nespecifické imunitní reakce. Protein IFI16 ovlivňuje i expresi virových genů a replikaci virů přímou vazbou na DNA. IFI16 se přednostně váže na G-kvadruplexy, sekundární struktury DNA, které mají regulační úlohu v replikací a expresi genů nejen …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta